1

För andra gången i år bjöd Ortelius in till ett event inom ämnet Strategic Intelligence och denna gång var det på plats i Stockholm.

Den 16:e november samlades ett 80-tal gäster från nästan lika många företag på Clarion Sign för att lyssna på spännande föredragshållare från olika branscher. Eftermiddagen inleddes med att Ortelius satte ramarna för vad Strategic Intelligence är och hur plattformen inorigo kan skapa de så avgörande sambanden som behövs för att kunna navigera kunskap och information.

bild5bild1

 

 

 

 

 

För att illustrera hur ett företag kan arbeta rent praktiskt med att bättra på och använda sitt kunskapskapital smartare, presenterade Peabs utvecklingsorganisation hur dom etablerat sin kunskapsplattform, och hur dom kartlägger och delar kunskap på ett helt nytt sätt. De nya kunskapsverktygen går att komma åt via deras intranät och på det sättet når kunskapen ut tvärfunktionellt och gör det lättare för medarbetarna lösa komplexa problemställningar och skapa ytterligare värde hos sina kunder.

bild6Efter pausen inledde Lufthansa Consulting med att berätta hur luftfartsbranschen har förändrats över de senaste 20 åren och hur stora ”legacy carriers” som Lufthansa hanterar konkurrensen från lågprisflygbolagen. Då även kundernas krav på produkterbjudandet och pris har förändrats måste de stora flygbolagen vidareutveckla sin produktportfölj och aktivt arbeta med att skapa mervärde.

 

 

bild5När Ortelius sedan tog vid kändes det därför helt naturligt att fortsätta i produktspåret och vikten av att kunna reda ut den ”gordiska knuten” av komplexa värdeerbjudande som bäddar in en produkt idag. Ökad komplexitet är ett evolutionssteg som måste hanteras och en demonstration av inorigo® visade hur ett multidimensionellt erbjudande kan sorteras upp, bli begripligt och utgöra ett underlag för strukturanalys av var det finns överlapp och vita fläckar.

 

bild4Dagen avslutades med ett otroligt spännande föredrag från Peab som beskrev utmaningen och möjligheterna som byggindustrin står inför och hur fokus har flyttats från att bli störst till att bli bäst. Detta ställer helt nya krav på Peab, då man måste använda kunskapen i organisationen smartare, för att skapa mer värde till alla sina intressenter. Utgångspunkten för Peab som samhällsbyggare 6.0 blir en Kunskapsplattform, baserad på Ortelius mjukvara inorigo®. Peab var tydliga med att det ”finns ingen annan väg fram”. Arbetet är redan i full gång och de första värdena har redan blivit realiserade under arbetet med hjälp av det första kunskapsverktyget Project Portfolio Navigator.

Dagen avrundades med ett gemensamt mingel och vi vill tacka alla gäster för ett spännande och intressant kunskapsutbyte och ser fram emot att träffa er snart igen!

bild8bild7