1

Malmö 1 juni 2016

Ortelius bjöd på en resa inom Strategisk Intelligens

Detta ämne lockade mer än 80 beslutsfattare i det skånska näringslivet, och vi är överväldigade och tacksamma för den respons vi har fått. Dagarna efter fylldes våra mailkorgar av glada tillrop och både gamla och nya kunder såg vilka enorma möjligheter det finns inom detta område. Bland våra talare fanns:

Filip von Friesendorff, Alfa Laval
Jonas Hansson, Axis Communications
Anders Liljewall, IKEA Industries
Michel Engström, Ahrens Growth
Håkan Dennersten, Edumanity
Stefan Dagenson, Ortelius

Nedan kan du hitta summeringar från några av talarna.

”Ett mycket trevligt seminarium med flera mycket intressanta föreläsningar. Låt oss träffas igen inom en snar framtid”

”Överträffade klart mina förväntningar….”

”Stort tack för igår! Spännande och höra de erfarna föreläsarna och vilka resor de gör och har varit med om.”

Filip von Friesendorff, Alfa Laval

_A7A0169Filip talade om hur Alfa Laval med hjälp av en gemensam kunskapsplattform har ökat effektiviteten i bolaget genom tillgängliggjort strategisk information för medarbetarna och med hjälp av den kunnat ta bort repeterbart arbete. Alfa Laval har flera strategiska applikationer som bygger på denna plattform så som Competitor Intelligence, Growth Navigator och Patent Management. Filip, som chef för patentavdelningen, fördjupade sig i patentapplikationen och beskrev affärsbehov och hur de har uppfyllts med hjälp av kunskapsplattformen som man på Alfa Laval har namngett AL Well (Alfa Laval informationsbrunn).

Jonas Hansson, Axis Communications_A7A0108

Jonas talade om de strategiska utmaningar Axis stod inför 2004 när de som outsiders tog oss an en ny bransch, hur Axis med hjälp av sina styrkor och väldigt god koll på sin strategiska, affärsdrivande information blev dess dominant tio år senare och att de har valt värdera kvalitativ information högre än information i stora kvantiteter. Skit in skit ut.

 

Stefan Dageson, Ortelius

Stefan_ortelius_0640En presentation om vikten av att verkligen förstå samband i hela verksamhet. I den operativa utförandenivån av produktion, logistikflöden och transaktionshantering har man sedan länge samordnat data och system för att skapa högre effektivitet. Men när det gäller att hålla samman den allt viktigare kunskapen kring verksamhetens mål, positionering och strategi eller vad som måste utvecklas och anskaffas för att nå dit, är samordningen mycket bristfällig. I den kunskapsintensiva delen av våra verksamheter, där våra skarpaste hjärnor arbetar går övervägande delen av tiden åt till att leta, samla, tolka och översätta fragmenterad och överlappande information om verksamhetens samband, i stället för att gemensamt kunna analysera och förstå dem! Fysisk produktion och rutinmässiga informationsflöden har sedan länge effektiviserats genom koncept som TQM, KAIZEN, JIT, KANBAN, Lean och Six Sigma. Att dessa effektiviserings-principer inte gett någon egentlig effekt i den kunskapsintensiva delen av våra verksamheter beror i huvudsak på bristande kunskap om de informationssamband som förädlas och att produktionen av kunskap mer är av interaktiv natur än rent sekventiell. I kunskapsfabriken uppnås verklig effektivitet genom förståelse av och interaktion kring verksamhetens komplexa samband. Dagens affärssystem, som är utvecklade för att hålla reda på specifika data och samband i det operativa utförandet, kan inte hålla information om de mer abstrakta och framtidsinriktade sambanden som behövs för att samla den strategiskt viktiga kunskapen. Ortelius har därför tagit fram mjukvaru-plattformen inorigo® som baseras på över 25 års framtagning av hållbara informations-mönster för kunskapsintensiva verksamheter. Plattformen är utvecklad för att stegvis skapa förutsättningarna till högre effektivitet, lägre kostnader och bättre kvalitet i ett första läge, för att kunna frigöra tid till sambandsanalys och kreativt tänkande i nästa. Det strategiskt viktiga kunskapsarbetet i en verksamhet ges nu helt nya förutsättningar för våra skarpaste hjärnor att aktivt och gemensamt interagera kring affärskritisk information om mål, strategier, omvärldsanalyser, marknadssegment, värdeerbjudanden, utvecklingsprojekt och gemensamma resurser och tillgångar.