1

Malmö 2 juni 2016

Press release

Byggföretaget Peab investerar i en unik mjukvaruplattform från Malmöföretaget Ortelius för att ta tillvara på erfarenhet och kunskap inom hela koncernen.

– Nu har vi ett perfekt verktyg för att göra vår kunskap åtkomlig när den behövs. Det ger oss en klar konkurrensfördel när digitaliseringen slår till med allt större kraft, säger Lars Johansson utvecklingschef inom Peab. Investeringen är en av Peabs viktigaste digitala satsningar inför framtiden.

Många stora företag och myndigheter har komplicerade strukturer med en rad olika program och plattformar som stödjer verksamheten. Genom programvaran inorigo® har Ortelius lyckats skapa en unik plattform som kan fånga och digitalisera kunskap som sitter i huvudet på medarbetarna och kombinera detta med data från alla andra system. inorigo® bygger därmed en gemensam kunskapsbank, en ”corporate brain ” som inte bara snabbare och mer tillförlitligt tar fram beslutsunderlag utan också kan användas för att hitta nya affärer och unika konkurrensfördelar.

Byggbranschen står inför stora förändringar. Konkurrensen om kompetent arbetskraft är stor och massor av kunskap går förlorat när någon slutar. Med hjälp av inorigo kan man på ett smart sätt sortera och samla kunskap.

– Det som satt i ryggraden hos några få, kan nu hela verksamheten dra nytta av. Checklistor används idag inför avgörande om vi t.ex. ska ge offert på olika projekt. Med den här lösningen får vi betydligt bättre beslutsunderlag och som är den första i raden av ett antal strategiska lösningar på plattformen, betonar Lars Johansson.

Stefan Dageson, R&D chef och en av delägarna i Ortelius är självklart mycket nöjd med Peabs satsning.

– Idag ägnar många organisationer bara en bråkdel av tiden till att fatta avgörande beslut, resten går åt att till att söka efter uppgifter, ta fram bakgrundsfakta och skapa olika scenarier som bara går att använda en gång.

– Att göra det enklare att få fram ett trovärdigt och återanvändbart underlag är en mycket stor konkurrensfördel. Genom inorigo kan våra kunder ha full fokus på framtiden istället för att lägga tid på att kolla i backspegeln.

Intresset för Ortelius lärande plattform är stort från hela världen.

– Det finns så många spännande företag och organisationer som skulle kunna accelerera sin förmåga till kunskapsanvändning med hjälp av inorigo, konstaterar Ulf Jensen, vd för Ortelius

Kontakt: Ulf Jensen, Ortelius 0709 21 23 04

Lars Johansson Peab 0733 374 243

LarsJohPeab

red_herring_2013 inorigo® är en plattform som bygger på en universell datamodell. Plattformen möjliggör att digitalisera kunskap och att bygga mängder med olika samverkande expertsystem på en gemensam databas. inorigo® är utvecklad av Ortelius och har vunnit en rad priser, bland annat prestigefyllda Red Herring.